หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

แผนอัตรากำลัง

     แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลหนองหว้า

แผนพัฒนาตำบลหนองหว้า 3 ปี พ.ศ.2555-2557

     

แผนพัฒนาตำบลหนองหว้า 3 ปี พ.ศ.2554-2556

     

แผนพัฒนา 3 ปี 2553-2555

     

 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย