หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

      
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า

     ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหว้า กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556

เทศบาลหนองหว้าประชุมสมัยสามัญ

     เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2555  สภาเทศบาลตำบลหนองหว้าได้กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ..........

เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปี

     ด้วยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปีผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้าต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

     ขอเชิญชาวตำบลใกล้เคียง ร่วมชมงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ของชาวตำบลหนองหว้า ซึ่งมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ และคณะนางรำร่วมขบวนรวม 11 หมู่บ้าน ของชาวตำบลหนองหว้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555 ที่จะถึงนี้ค่ะ ขบวนแห่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พ.ค นี้
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาต้านภัยยาเสพติด

     ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 11 พฤษภาคม 2555 และนักกีฬาคือประชาชนชาวตำบลหนองหว้าทั้งหมดค่ะ
ขอเชิญสงฆ์น้ำพระธาตุหนองหมัด

     
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

     เทศบาลตำบลหนองหว้า จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในวันที่ 23 มีนาคม 2555
กิจกรรมวัน อปพร.

     เทศบาลตำบลหนองหว้า จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2555 ในวันที่ 22 มีนาคม 2555
12 3 4
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย