หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหว้า กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหว้า ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย