หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า.....รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด์ได้ที่>>>>
Download File View File
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย