หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหว้า ประจำปี 2556

     
"การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556"

     
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2556

     
กิกรรมวันแม่แห่งชาติ 55

     
สืบสานประเพณี "บุญบั้งไฟ ปี 2555"

     เทศบาลตำบลหนองหว้าจัดกิจกรรมสือสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน.....

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2555

     พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  2555

เทศบาลตำบลหนองหว้าจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เพื่ออนุรักษ์......

12 3 4
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย