หนองหว้าถิ่นอ้อยหวาน สายธารห้วยนาขี ของดีผ้าไหมหมี่ขิด แดนศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหนองหมัด
 
"การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556"
  1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรให้กับประชาชน
  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  4. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดร.สุวรรณ
ระบบแผนท้องถิ่น
อุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สายด่วนรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานฝันการศึกษา
สหกรณ์กรมฯ
สหกรณ์เทศบาล
กู้ชีพกู้ภัย