ประวัติความเป็นมาของปลาสลิด

ประวัติความเป็นมา

              ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ เป็นปลาน้ำจืดในภาคพื้นเอเซีย พบมากแถบประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และฟิลิปินส์ สำหรับประเทศไทยปลาสลิดซึ่งเป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ‘’ TRICHOGASTER PECTRALIS ’’ นิยมเลี้ยงกันมากในแถบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยจะเลี้ยงอยู่ในนาข้าว คนเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า ‘’ ชาวนาปลาสลิด ‘’ และบ่อเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า แปลงนาปลาสลิด หรือล้อมปลาสลิด ‘’ ซึ่งมีกรมประมงเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดดังกล่าว สำหรับแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีรสชาดดี เนื้ออร่อย กลิ่นหอม คือปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากผู้เลี้ยงปลาสลิดในอำเภอบางบ่อ เป็นผู้แปรรูปปลาสลิดสดเป็นปลาสลิดหอม จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีจังหวัดไหนผลิตปลาสลิดหอมได้รสชาดดี เหมือนกับปลาสลิดหอมของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

             ชุมชนในอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพเลี้ยงปลาสลิด  เมื่อปลาสลิดโตได้ที่จะนำมาเป็นทำเป็นปลาเค็ม โดยตากปลาที่หมักเกลือแล้วไว้กลางแดด  ถ้าตากไว้ 1 วัน ก็เรียกว่าปลาสลิดแดดเดียว ถ้าตาก 2 วัน ก็เรียกว่า สองแดด ปลาที่ตากไว้แดดเดียวจะมีเนื้อนุ่มกว่าอร่อยกว่าแต่จะมีน้ำหนักมากกว่าปลาหลายแดด ปลาสลิดเค็มที่บางบ่อ หรือบางพลีจะมีรสชาติอร่อยกว่าปลาที่อื่น   จึงยังถูกขนานนามว่า"ปลาสลิดทอง"อีกด้วย
             
             ทำไมต้องนำปลาสลิดมาทำปลาแดดเดียว


            ปลาสลิดเป็นปลาที่มีลำตัวแบนเหมาะในการทำปลาเค็มกว่าปลาชนิดอื่น ๆ  เมื่อมีปลามาก ๆ ก็มีการถนอมอาหารไว้โดยหมักเกลือไว้ 1 คืน แล้วน้ำมาล้างเกลือออกแล้วจึงนำไปตากแห้งกลางแดด ถ้าตากไว้ 1 วัน ก็เรียกว่า ปลาสลิดแดดเดียว เพื่อให้แห้งพอหมาด ๆ เหมาะสำหรับทอดให้กรอบกำลังดี เนื้อปลาก็ไม่แข็งกระด้างเกิน

 
 
 
 
 
 
ศูนย์ OTOP Delivery สมุทรปราการ
 
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ