ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองโพธาราม ถนนหน้าเทศบาล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-1267 โทรสาร 0-3223-3204 E-mail : info@photharam.go.th คำขวัญเมืองโพธาราม "คนสวยโพธาราม งดงามน้ำใจ ค่ายหลวงบ้านไร่ หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนนุ่มชั้นนำ ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน งามตุ๊กตาน่าพิศ จิตกรรมฝาผนัง หนองโพดังนมสด เลิศรสผักกาดหวาน" เทศบาลเมืองโพธารามขอแจ้งให้ผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ประจำปี2557 ทราบ ว่าเทศบาลขอเลื่อนกำหนดวันซ้อมเดินบนเวที จากวันที่ 4 เป็นวันที่ 8 เมษายน2557
 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
เทศบาลเมืองโพธาราม โดยการนำของนายวารี จันเกษม นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายที่จะกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ชุมชน เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ จึงได้จัดงบประมาณ ตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์” ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคารหลังใหม่ โดยสร้างเป็นห้องอลูมิเนียมติดกระจกขนาด 80 ตารางเมตร นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมา ติดตั้งในศูนย์การเรียน ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์นี้ จำนวน 21 เครื่อง เพื่อให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน ในชุมชนได้นำ  ความรู้และเครื่องมือในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
 
ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเทศบาลเมืองโพธาราม  ได้ทำข้อตกลงในความร่วมมือที่จะพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนระหว่างปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ บริษัท TOT สำนักงานใหญ่ โดย “ ศูนย์การเรียนรู้ ICT  ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์”        นี้อยู่ในรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระยะที่ 2 ปี 2552 จำนวน 100 ศูนย์ ในลำดับที่ 86 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 
ดังนั้น หากประชาชนท่านใดที่มีความสนใจจะใช้บริการ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดไทรอารีรักษ์” ก็สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ใต้อาคารหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ โดยระเบียบการใช้ศูนย์บริการแห่งนี้มีดังนี้
 
ระเบียบการใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวัดไทรอารีรักษ์
 
เพื่อให้การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดี       ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการ ดังนี้ คือ
ข้อ 1 กำหนดการเปิดบริการ เปิดบริการทุกวัน ในเวลา 08.30 น.-20.00 น.
ข้อ 2 การใช้บริการทุกครั้งต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และห้ามใช้บัตรผู้อื่นหรือให้บัตรแก่ผู้อื่นมาใช้บริการโดยเด็ดขาด
ข้อ 3 ในกรณีที่บัตรสมาชิกเดิมสูญหายให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรสมาชิกใหม่ โดยเสียค่าทำบัตรใหม่ 5 บาท
ข้อ 4 ผู้ใช้บริการต้องเขียนชื่อ-สกุล ลงในสมุดลงเวลาการใช้บริการทุกครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
ข้อ 5 ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จะให้บริการท่านละ 1 ชั่วโมงต่อการใช้บริการหนึ่งครั้ง
ข้อ 6 ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าหรือสัมภาระเข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ฯ หากท่านนำมาและเกิดการสูญหายทางศูนย์การเรียนรู้ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น
ข้อ 7 ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ หรือติดตั้งโปรแกรมลงในฮาร์ดดิสก์
ข้อ 8 ห้ามเปิดเว็บไซต์ ลามก อนาจาร หรือเว็บไซต์ที่ขัดศีลธรรมอันดี
ข้อ 9 ห้ามเล่นเกม ( เกมที่ไม่เหมาะสม)
ข้อ 10 ห้ามส่งเสียงดัง หรือหยอกล้อกันในศูนย์การเรียนรู้ฯ
ข้อ 11 ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าศูนย์การเรียนรู้ฯ
ข้อ 12 หากพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดหรือไม่ทำงาน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ข้อ 13 ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ
ข้อ 14 กรณีที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็สามารถใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ได้
 
บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ มีดังนี้
 
1.       ตักเตือน
2.       ตัดสิทธิ์การใช้ในชั่วโมงนั้นทันที
3.       ให้ออกจากห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ
4.       ตัดออกจากการเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ
5.       หากฝ่าฝืนระเบียบและทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย ผู้ฝ่าฝืนระเบียบต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของราคาค่าซ่อม
 
อัตราค่าบริการ
ภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เสียค่าบริการ
นักเรียน นักศึกษา เสียค่าบริการ 5 บาทต่อชั่วโมง
ประชาชนทั่วไป   เสียค่าบริการ 10 บาทต่อชั่วโมง
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
สมัยปัจจุบัน
จังหวัดราชบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
มติชน
คม ชัด ลึก
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ืิnbt
Thai PBS
ดูทีวีผ่านเน็ตทุกช่อง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สำนักงาน กพ.
ททท
กรมอุตุวิทยา
กรมการค้าภายใน
Otop
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ช่อง 3