อ้อมใหญ่วิชาการ’๕๕ มหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๘ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑,๕,๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณบริเวณพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หน้าแรก
อปท.ที่ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ
ประกาศผลการแข่งขันต่างๆ
รายชื่อนักเรียนที่เข้าประกวดตามการแข่งขันต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดที่จัดแข่ง
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร
ร้านอาหารแนะนำ
สถานที่พักแนะนำ
สถานที่น่าสนใจจังหวัดนครปฐม
ติดต่อเรา
 
อปท.ที่ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ
ด่วน จัดส่งรูปเล่มโครงงานและสื่อนวัตกรรม ภายในวันที่ ๖ ก.ค.๕๕
ด่วน จัดส่งรูปเล่มโครงงานและสื่อนวัตกรรม ภายในวันที่ ๖ ก.ค.๕๕
ดูรายละเอียดของการส่งรูปเล่มที่เอกสารดาวโหลด

นำส่ง  บริษัทบ้านผู้นำกรุ๊ปจำกัด(กองประกวด)
เลขที่ ๑๑/๗๙ - ๘๐ หมู่ที่ ๑๔
ถ.ร่มเกล้า  แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี    กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๕๑๐

ที่มา

http://www.banpoonam.co.th/edu_2012/Academic_Award/More_Academic_Award.pdf
Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
+++นายไพรวัลย์ กวยรักษา+++ นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่
infographics
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล๒วัดอ้อมใหญ่
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แนะนำที่พักใกล้สถานที่แข่งขัน
แนะนำร้านอาหาร
เว็บไซต์มหกรรมวิชาการระดับประเทศ